Mặt bằng Archive

Mặt bằng chi tiết căn C 95,3m2 – HP Landmark Tower

Mặt bằng chi tiết căn C 95,3m2 – HP Landmark Tower

Mặt bằng chi tiết căn A 94,1m2 – HP Landmark Tower

Mặt bằng chi tiết căn A 94,1m2 – HP Landmark Tower

Mặt bằng chi tiết căn b 75,7m2 – HP Landmark Tower

Mặt bằng chi tiết căn b 75,7m2 – HP Landmark Tower

Mặt bằng chi tiết căn E 72,9m2 – HP Landmark Tower

Mặt bằng chi tiết căn E 72,9m2 – HP Landmark Tower

Mặt bằng chi tiết căn D 73m2 – HP Landmark Tower

Mặt bằng chi tiết căn D 73m2 – HP Landmark Tower

Mặt bằng điển hình chung cư HP Landmark Tower

Mặt bằng điển hình chung cư HP Landmark Tower được bố trí như sau: – Tầng 1, 2 được bố trí  làm trung tâm thương mại, văn phòng, khu vui chơi giải trí. – Tầng 3, 4